චුල්ලපිණ්ඩපාතික තිස්ස යනුවෙන් හැඳින්වූ භාවනාව උගන්වන මහතෙරුන්වහන්සේ නමක් වාසය කළේය. දිනක් කමටහන් ගැනීම සඳහා උන්වහන්සේ වෙත භික්ෂූන් වහන්සේලා තුන්නමක් පැමිණිවිට නුඹලා මා වෙනුවෙන් කුමක් කිරීමට සමර්ථ වේ දැයි විමසීය. එවිට එක් නමක් මම නුඹවහන්සේ වෙනුවෙන් පුරුෂයෙකුගේ උස මෙන් සිය ගුණයක් පමණ උස වූ මහා ප්‍රපාතයකට වුවත් නිර්භයව පනින්නට සූදානම් යැයි කීවේය. අනික් හිමි නම මම ඔබවහන්සේ උදෙසා හුස්ම හිරකරගෙන මරණයට පත් වීමට වුවද සූදානම් යැයි කීවේය. අවසන් හිමි නම ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් මාගේ ශරීරය විලුඹේ පටන් ගලක උලා අවසන් වන තෙක් ගෙවා දමන්නට තරම් සමර්ථ වෙමියි කීය. මේ කතා ඇසූ තෙරණුවෝ උන්වහන්සේලාට කමටහන් ලබා දුන්නේය. ඒ හිමිවරු තුන්නමම කමටහන් වඩා රහත් බවට පැමිණියහ.

භාවනාවක් සාර්ථක වීමට නම් ගුරුවරයා විශ්වාස කිරීම මොනතරම් වැදගත් වේද යන්න මේ පුවතින් ඉතාම පැහැදිලි වේ. ලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සුපිරිසිදු ධර්ම විනය අනුව භාවනා මාර්ගයක් කියා දෙන ගුරුවරයා පිළිබඳ ගෞරවයෙන් තුනුරුවන් කෙරෙහි විශ්වාසයෙන් ඒ භාවනාව දියුණු කිරීමෙන් ඉතාම ඉක්මණින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැක. භාවනාවට ප්‍රථම බොහෝ තැන්වල පූර්වකෘත්‍යය ආදියෙන්ද මෙවන් දේ සිදු කරයි. ත්‍රිපිටක ධර්මයට අනුව නිවැරදි භාවනා පුහුණුවක් ඇති ගුරුවරයෙකුගෙන් මේ සා ගෞරවයකින් විශ්වාසයකින් යුතුව භාවනාවක් පුහුණු කළොත් අප හැමදෙනාටමත් ඉතා ඉක්මනින් මගඵල නිවනින් සැනසෙන්නට පුළුවන් වේවි.

ඒ සඳහා තව තවත් උත්සාහ වෙත්වා!….

සම්පාදක
මේධානන්ද හිමි

Download as PDF

පරිගණක අකුරු සැකසුම
උපේක්‍ෂා පියරංගිකා මිය