දස දහසක් සක්වල එක විටම අන්ධකාර කරමින් පිරිනිවුණ මංගල සර්‍වඥයන් වහන්සේට පසු සුමන නම් දස බලධාරී වහන්සේ ඛේම නගරයේ සුදත්ත පිය රජු නිසා සිරිමා නම් වූ මව් දේවියගේ කුස පිලිසිඳ ගත් පසු රජ සම්පත් විඳ, ඒ සියල්ල හැර දමා මහාභිනික්මන් කොට සියලු මාර සේනාවන් පරදා නා බෝධී මූලයේදි ලොව්තුරා සම්බුදු බවට පත්වූ සේක.

එම සුමන බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ, භාවිතත්ත යැයි අගසව් දෙනමක් වූ අතර, උදේන යැයි උපස්ථායක තෙරුන්වහන්සේ නමක් වූහ. සෝණා, උපසෝණා යැයි අග්‍රශ්‍රාවිකාවන් දෙනමක් ද වූහ.

අනූරියන් උසැති ශ්‍රී බුද්ධකායෙන් සවනක් ඝණ බුදුරැස් විහිදුවමින් ශෝභමානව වැඩ ඉන්නා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට පලමු වර කෝටි ලක්‍ෂයක් ද , දෙවන වර කඤචන (රන්) පව්වෙහි කෝටි අනුදහසක් ද, තෙවන වර කෝටි අසූ දහසක් දු වශයෙන් ශ්‍රාවක සන්නිපාත තුනක් වූහ.

එකල් හි අප මහා බෝසතානෝ අතුල නම් මහා සෘධි ඇති, මහත් ආනුභාවන්හි නගා රාජයෙකුව උපන්හ. එම බෝසත් අතුල නා රජ තෙමේ සර්‍වඥයන් වහන්සේ නමක් ලොව පහළ වූවා යැයි අසා සිය ඥාති පිරිස පිරිවරාගෙන නාග භවනෙන් නික්මී බුදුන් වෙත පැමිණ කෝටි ලක්‍ෂයක්වූ මහා භික්‍ෂු පිරිසක් පිරිවරා සිටි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයට දිව්‍යමය තූර්ය වාදනයෙන් උපහාර කොට මහත් වූ දානයක් දී පසුව සිවුරු පිළි දෙක බැගින් පුජා කොට තෙරුවන් සරණ ගියහ.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනාගත ඥාණයෙන් ලොව බලන කල්හි මෙම නා රජු අනාගතයෙහි බුදුවන බව දැක “මේ මහා නා රජ තෙමේ අනාගතයෙහි ලොව්තුරා බුදුන් වන්නේය” යැයි විවරණ ලබා දුන් සේක.

සුමන බුදු රජාණන් වහන්සේ අවුරුදු සැටදහසක් ආයු වලඳා බොහෝ සත්ව ප්‍රජාවක් නිවන් පුර පමුණුවා, තමන් වහන්සේගේ සියලු බුදු කිස නිමවා පිරිනිවන් පෑ සේක.

“සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා”

(ජාතකට්ඨකථාව ඇසුරෙන්)

සම්පාදක :

පූජ්‍ය පුවක්පිටියේ සුමංගලරතන හිමි.

පරිගණක අකුරු සැකසුම
සනත් ඉන්දික