සුමන බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවී බුද්ධාන්තරයක් ගෙවුණු පසු ලෝකයෙහි ‘ රේවත’ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වූ සේක. උන්වහන්සේගේ පියතුමන් වූයේ ධඤ්ඤවතී නුවර විපුල නම් රජුය‍. මව්තුමිය විපුලා නම් දේවියයි. සියලු සම්පත් හැර දමා මහභිනික්මන් කොට නා බෝධියට පිටදී ලොවතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වුණු  එම රේවත සර්වඥයන් වහන්සේට ද ශ්‍රාවක සන්නිපාත තුනක් වීය. පළමු ශ්‍රාවක සන්නිපාතයේ දී රැස්  වූ භික්ෂු පිරිසේ ගණන පිරිසිඳ කිව නොහැක. දෙවන සන්නිපාතයේදී සංඝයා  කෝටි ලක්ෂයක් වූ අතර තෙවන සන්නිපාතයේහි ද එපමණක්ම වීය. එකල්හී අප මහා බෝධිසත්වයන්  වහන්සේ  ‘අතිදේව’ නම් බ්‍රාහ්මණයෙකුව ඉපිද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව අසා සරණ ශීලයෙහි පිහිටා ඒ ශාස්තෲන් වහන්සේගේ කෙළෙස් ප්‍රහාණයේ ගුණ කියා තනිපට සිවුරක් පූජා කළේය. මේ බ්‍රාහ්මණ තෙමේ මතු බුදු වෙන බව දන්නා රේවත සර්වඥයන් වහන්සේ මේ මහා පුරුෂයා අනාගතයෙහි ලොව්තුරා බුදුවන්නේය යැයි පස්වෙනි විවරණය ලබාදුන් සේක.

මෙම රේවත බුදුරජාණන් වහන්සේට  ‘වරුණ , බ්‍රහ්මදේව’ යැයි අගසව් දෙනමක් වූ අතර ‘සම්භව’ යැයි උපස්ථායක තෙරනමක් ද භද්‍රා , සුභද්‍රා යැයි අග්‍ර ශ්‍රාවිකාවන් දෙනමක් වූහ.

අසූ රියන් උසැති ශ්‍රී බුද්ධකායෙන් යුතුව සැටදහසක් ආයුවිඳ බොහෝ සත්ව පිරිසක් නිවන්පුර පැමිණ වූ රේවත සර්වඥයන් වහන්සේ සියලු බුදුකිස  නිමවා පිරිනිවන් පෑ  සේක.

“සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා”

(ජාතකට්ඨකථාව ඇසුරෙන්)

සම්පාදක: පූජ්‍ය පුවක්පිටියේ සුමංගලරතන හිමි.