Month: February 2019

පියමතුරා බුදු රජුන් වෙත දන් පිදූ ජටික මහරුටි – දසවැනි විවරණය

තුන් ලොවක් දිනූ සුගත තථාගත නාරද බුදු රජාණන් වහන්සේ වසර අනූදහසක් ආයු වළඳා පිරිනිවුණු පසු එම බුද්ධ සාසනය ද අනූ පස් වසරකට පසු ලොවින් අතුරුදන් වූයේ ය, එපමණක්ම නොව එම කල්පය ද කල්යත්ම විනාශයට පත් වීය. ඒ කල්ප විනාශයත් සමඟින් මුළු මහත් ලෝක ධාතුවටම අඳුරු කාලයක් උදාවීය. මක් නිසාද යත් නාරද බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වූ කල්පය විනාශ වූ පසු එතැන් පටන් කල්ප අසංඛ්‍යක් ගෙවන තුරු ලෝකයේ කිසිම බුදු කෙනෙකුන් පහළ නොවුණු බැවිනි. බුද්ධශුන්‍ය බව නිසා බුද්ධාලෝකය නොමැතිව මුළු මහත් ලෝකයම මෝහ අන්ධකාරයෙන් වැසී පැවතින. මෝහ අන්ධකාරයෙන් අඳුරුව තිබුණු එම බුද්ධශුන්‍ය කල්ප අසංඛ්‍යය ගෙවුණු තැන් පටන් නැවත ද කල්ප ලක්ෂයක් ගිය පසු මරසෙන් පරදා සසර ගමන...

Read More

අටුවා විමර්ශනය 08 – අර්ථකථාව සූත්‍රයෙහි බහාලන්නේ කෙසේ ද ?

අර්ථකථාව බුද්ධ දේශනයක් බවට අටුවාවෙහිම පැවසූ ආකාරය පසුගිය ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරන ලදී. එහෙත් චතුර්විධ විනය විනිශ්චය දැක්වීමේ දී ආචාරියවාදය සූත්‍රයෙහි බහාලිය යුතු බවට පැවසේ. එබැවින් අර්ථකථාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රකීර්ණක ධර්මදේශනය නම්, චතුර්විධ විනිශ්චය දැක්වීමේ දී එය සූත්‍රයෙහි බහාලිය යුතු බව පවසන්නේ ඇයි? යන පැනය බොහෝ දෙනෙකු විසින් නගනු ලැබේ. ඒ සඳහා යුක්ති යුක්ත බව මෙම ලිපියෙන් පැහැදිලි කෙරේ. පාරාජිකා අර්ථකථාවේ සහ දීඝනිකාය අර්ථකථාවේ එන චතුර්විධ විනය විනිශ්චයන් නම් සුත්ත, සුත්තානුලෝම, ආචරියවාද, අත්තනෝමති යන සතර වේ. එහි ආචරියවාද යන්න සලකාබැලිය යුතු ආකාරය පූර්වාපර සම්බන්ධය සමඟ පසුගිය ලිපියෙන් පැහැදිලි කරන ලදී. ඒ අනුව යම් විනයධරයකු විසින් විනිශ්චයක් දීමේ දී මෙම සිව්...

Read More

නාරද බුදුන්ට රත් හඳුන් පිදූ ඍෂිවර-නවවැනි විවරණය

දුටු දුටුවන්ගේ නෙත් මවිත කරවමින් සමුදුර කෙළවර කොට ඇති සියලු දඹදිවට අහසින් නෙළුම් මල් වැසි වස්සවමින් ඉපදුන අංගීරස වූ පදුම ලෝක නාථයන් වහන්සේ පිරිනිවී එම බුද්ධ ශාසනයද අතුරුදන් වූ පසු අවුරුදු ලක්ෂයක් වූ මනුස්ස ආයුෂය අවුරුදු දහය දක්වා අඩු වීය. එයින් නැවතත් වසර අසංඛ්‍ය දක්වා වැඩි වී, එ වර්ධනය වූ ආයුෂද නැවත පිරිහී වසර අනූ දහසක් වීය. එකල්හි දසබලදාරී ත්‍රිවිද්‍යා ඇති චතුවෙසාරජ්ජ විශාරද විමුක්ති සාර දෙන්නාවූ ‘නාරද’  නම් වූ නරසත්තුත්තමයන් වහන්සේ ලොව පහළ වූ සේක. නාරද සර්වඥයන් වහන්සේ සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් පෙරුම්දම් පුරා තුසිත භවනේ ඉපිද අප්‍රමාණ දිව්‍ය සම්පත් විදමින් කල්යවා එයින් නික්මී ධඤ්ඤවතී නුවර ස්වකීය වීර්යෙන් දිනන ලද වාසුදේවයා බදු වූ සුදෙව රාජ කුලයේ...

Read More

පදුම බුදුන්ට දිවි පිදූ සිංහරාජ – අටවැනි විවරණය

අනෝමය වූ සත් රුවන් වැසි වස්සමින් උපන් ලෝක ශිවංකර වූ අනෝමදස්සී බුදු රජාණන්වහන්සේ පිරිනිවුණු පසු අවුරුදු ලක්ෂයක් වූ මනුෂ්‍ය ආයුෂය ක්‍රමයෙන් පිරිහී ගොස් අවුරුදු දහය දක්වා අඩු වීය. ඉන් පසු නැවත ක්‍රමයෙන් මනුෂ්‍ය ආයුෂය අවුරුදු අසංඛ්‍යෙ දක්වා වැඩි වී එයින් නැවත පිරිහී ගොස් අවුරුදු ලක්ෂය දක්වා අඩු වීය. එකල්හී අංගීරස වූ ‘පදුම’ නම් ලොව්තුරා සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ලොව පහළ වූ සේක. ඒ ලෝක නාථයන් වහන්සේ පෙරුම් දම් සපුරා තුසිත භවනේ පහළ වී දිව්‍යමය සැප සම්පත් වින්දනය කර එයින් නික්මී චම්පා නගරයෙහි රජ කළ අසම නම් රජුගේ රාජ කුලයෙහි රූපාදියෙන් අසම වූ, අසම නම් අගමෙහෙසියගේ කුසෙහි පිළිසිඳ ගත්තේ ය....

Read More