Category: දහම් පාඩම

අභිධර්ම සටහන්

ආරම්මණ විභාගය I, චිත්ත විභාගය I, ද්වාර විභාගය I, ද්වාර විභාගය II, කල්ප විභාගය I, කෘත්‍ය විභාගය I, පාරමිතා විභාගය I, චතුරාර්ය සත්‍යය විභාගය I, විඤ්ඤාන ධාතු සහ නිශ්‍රය වස්තු

Read More
Loading