මහාවිහාරය පදනමේ ව්‍යවස්ථාව

 1. මහාවිහාරය පදනම

මහාවිහාරය වනාහි ථෙරවාදී බුදුදහමේ හදවතයි. ප්‍රථම ධර්මසංගායනාවෙන් ත්‍රිපිටකයට නැංවුණු බුදුවදන නිවැරදි අර්ථකථන සමඟ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සුරක්ෂිත කළේද , ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්ථාරූඪ කරමින් එහි චිරපැවැත්ම තහවුරු කළේද , පසුකලෙක ඇතිවුණු අධර්මවාදී වූ අභයගිරික ආදී විපරීත මත ඛණ්ඩනය කරමින් ථෙරවාදී බුදුදහම රැකගත්තේද මහාවිහාරයයි. එකී මහාවිහාරීය ථෙරවාදී බුද්ධ ධර්මය ලොවපුරා ප්‍රචාරය කිරීමට පහසුකම් සැලසීම අරමුණු කරගත්, නෙළුම්ගල ශ්‍රී කාවන්තිස්ස මහාවිහාරය අනුබද්ධ පදනමකි.

 1. දැක්ම

සංගීතිත්‍රයට නංවනලද ථෙරවාදී බුදු දහම නිවැරදි අර්ථකථනයන් සමග අනාගතය උදෙසා සුරක්ෂිත කිරීම

 1. මෙහෙවර

නිවැරදි අර්ථකථනයන් සහිත සුපිරිසිදු ථෙරවාදී බුදු දහම අන්තර්ජාලය ඇතුළු මාධ්‍ය ඔස්සේ ලොවපුරා ව්‍යාප්ත කිරීම සදහා අවශ්‍ය පහසුකම් සලසමින් එහි උන්නතිය වෙනුවෙන් පෙනී සිට මහාවිහාරීය ශාසන සම්ප්‍රදායේ චිරපැවැත්ම සුරක්ෂිත කිරීම

 1. පරමාර්ථ
 • සංගායනාවන්ට නංවනලද නිවැරදි අර්ථකථන සහිත සුපිරිසිදු ථෙරවාදී බුදුදහම අන්තර්ජාලය හරහා බෙදාහැරීමට පහසුකම් සලසන වෙබ් අඩවි පවත්වාගෙන යාම
 • සංගායනාවන්ට නංවනලද නිවැරදි අර්ථකථන සහිත සුපිරිසිදු ථෙරවාදී ධර්මය අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රචාරයට අවශ්‍ය වෙනත් පහසුකම් සැලසීම
 • සංගායනාවන්ට නංවනලද නිවැරදි අර්ථකථන සහිත සුපිරිසිදු ථෙරවාදී බුදුදහම ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා ග්‍රන්ථ මුද්‍රණයට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම
 • සංගායනාවන්ට නංවනලද නිවැරදි අර්ථකථන සහිත සුපිරිසිදු ථෙරවාදී බුදුදහම ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා සෙසු මාධ්‍ය භාවිතයට පහසුකම් සැලසීම
 1. බලතල
 • මහාවිහාරය පදනම නමින් බැංකු ගිණුම් (ඉතිරිකිරීමේ , ජංගම හා ස්ථාවර) පවත්වාගෙන යාමටත් එම ගිණුම් සඳහා දේශීය විදේශීය මුදල් ආධාර ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතී.
 • මහාවිහාරය පදනම නමින් දේපළ , වාහන , උපකරණ මිලදී ගැනීමටත් විකිණීමටත් බදු පදනම යටතේ ලබා ගැනීමටත් බලතල පවතී.
 • මහාවිහාරය පදනමේ කටයුතු සදහා සේවකයින් බදවා ගැනීමටත්, වැටුප් ගෙවීටත්, ව්‍යවස්ථාපිත දීමනාවන් ගෙවීමටත් බලතල පවතී.
 1. සීමාවන්
 • මහාවිහාරය පදනම නමින් බැංකු ගිණුම්වල තැන්පත් කර ඇති මුදල් හෝ එම පදනමට ආධාර වශයෙන් ලැබෙන කිසිදු මුදලක් ඍජුව හෝ වක්‍රව ලාභාංශ , ප්‍රසාද දීමනා හෝ කොමිස් ගෙවීම සඳහා භාවිතා කල නොහැක.
 • මහාවිහාරය පදනම නමින් බැංකු ගිණුම්වල තැන්පත් කර ඇති මුදල් හෝ එම පදනමට ආධාර වශයෙන් ලැබෙන කිසිදු මුදලක් පදනමේ පරමාර්ථ වලින් බැහැර කටයුතු සඳහා භාවිතා කල නොහැක.
 • මහාවිහාරය පදනම නමින් ඇති බැංකු ගිණුම්වල කිසිදු ගිණුම් කටයුත්තක් පදනමේ භාණ්ඩාගාරික සහ උපභාණ්ඩාගාරික දෙදෙනාගේ අත්සන් නොමැතිව සිදු නොවිය යුතුය.
 1. නිලධාරි මණ්ඩලය

1. මහාවිහාරය පදනමේ නිළධාරි මණ්ඩලය –

සභාපති

උප සභාපති

ලේකම්

උපලේකම්

භාණ්ඩාගාරික

උප භාණ්ඩාගාරික

නීති උපදේශක

 1. නිලධාරින් පත් කිරීම සහ තනතුරු වලින් ඉවත් කිරීම සභාපති හිමියන්ගේ අභිමතය පරිදි සිදුකල යුතුවේ.
 2. පදනමේ සියලු බැංකු ගිණුම් කටයුතු සදහා භාණ්ඩාගාරික සහ උපභාණ්ඩාගාරික දෙදෙනාට බලය හිමි වේ.
 3. මෙම මහාවිහාරය පදනමේ සියලු නිලධාරින් සිංහල බෞද්ධයන් විය යුතුය.
 4. ඕනෑම නිලධාරියෙකුට සභාපති ස්වාමින් වහන්සේට ලිඛිතව දැනුම් දීමක් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් විය හැක.
 1. ව්‍යවස්ථා සංශෝධන

සභාපති ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නිලධාරි මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් භාගයකට (1/2) වැඩි පිරිසකගේ ඡන්දයෙන්/අනුමැතිය මත සිදු විය යුතුය.

 

 

බැංකු ගිණුම් තොරතුරු

Account No: 019020388807

Mahaviharaya Padanama

HATTON NATIONAL BANK

Kurunegala Branch